Kroje, hudba, piesne, zvyky, tance a ľudové nárečia prilákali veľa divákov nad obec Lubina do amfiteátra Roh, kde sa pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku konal už 4. ročník Podjavorinskéhých folklórnych slávností.