Malackej nemocnici hrozilo, že sa zruší lekárska pohotovosť. V okolí je veľa strojárskych firiem s nepretržitou prevádzkou a veľké množstvo obyvateľov, ktorí by zostali bez pomoci. Kompetentní robia teraz všetko preto, aby pohotovosť ostala zachovaná.