Nová stála expozícia Miloša Alexandra Bazovského oslavuje svoje jubileum v Trenčíne. Konkrétne sa oslavuje 120. výročie narodenia tohto významného maliara. Za päťdesiat rokov sa uskutočnilo v tejto galérii okolo 1400 rôznych výstav.