Autizmus dnes straší mnohých rodičov. Deti s touto vývinovou poruchou si vyžadujú špeciálny typ starostlivosti a vzdelávania, vďaka ktorej sú schopní ľahšie pochopiť a prispôsobiť sa do určitej miery „bežnému svetu“ a dostávajú možnosť žiť plnohodnotnejší život. Podujatie s pestrým programom určené pre rodiny s autistickými deťmi pripravila sociálna komisia zo Starej Turej.