Známi slovenskí športovci sa okrem svojich súťažných povinností venujú aj popularizácii a rozvoju svojho športu. S kamerou sme zašli za Matejom Tóthom, ktorý predstavil svoj tréningový a súťažný program a rovnako spoluprácu s mládežou.