Madunice pozná široká verejnosť ako miesto, kde pôsobil básnik Ján Hollý. Jeho výlety k Váhu boli preňho veľkým inšpiračným zdrojom. Okrem zrekonštruovaného kostola tam svojpomocne na miestnom cintoríne pri dome smútku postavili a posvätili kaplnku.