Zdravie je základným pilierom šťastia, preto je dôležitá a stále aktuálna téma osvety. V trenčianskom kraji sa uskutočnil odborný seminár o vysoko nebezpečnej nákaze.