Súčasný spôsob života, predovšetkým sedavý typ zamestnania, nepomáha nášmu zdraviu. Nielen u nás ale aj v Európe stúpa počet obéznych ľudí. Treba byť obozretný a začať bojovať proti nadváhe, pokiaľ je ešte čas.