Najstaršie slobodné kráľovské mesto na Slovensku a v milosti niekoľko storočí aj hlavne cirkevné centrum Uhorska. Trnava je v súčasnosti strediskom dynamicky sa rozvíjajúceho územia medzi Bratislavou a Nitrou.