15. výročie nadviazania priateľských stykov medzi Šanghajom a Bratislavským samosprávnym krajom pripomína v Pisztoryho paláci výstava s názvom Predstava novej Hodvábnej cesty. Zorganizovali ju na počesť známeho slovenského architekta Ladislava Hudeca, ktorý, ako hovoria sami Číňania, formoval tvár moderného Šanghaja.