V Bratislave sa konala súťaž mladých amatérskych huslistov pod názovom Prešporský Paganini. Žiaci základných umeleckých škôl sa predstavili pred porotou, ktorá vyberala víťazov jednotlivých kategórií. Súťaže sa zúčastňujú i deti zo zahraničia. Mnohí absolventi z predchádzajúcich ročníkov sú špičkoví interpreti, ktorí hrajú doma i na zahraničných pódiách.