Darovaním svojich orgánov spĺňame najvyššiu morálnu hodnotu. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb je jediné pracovisko, ktoré na Slovensku takýto zákrok vykonáva. Celkovo je a bolo v starostlivosti Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca 339 ľudí. A Michaela je žijúcim dôkazom, že transplantácia srdca ju vrátila do plnohodnotného života.