Bratislavský primátor nesúhlasí so zrušením základnej školy na Veternicovej ulici v Bratislavskej Karlovej Vsi.