V sále Trenčianskeho samosprávneho kraja sa po prvýkrát v tomto roku zišlo poslanecké plénum v novom zložení. V poradí 4. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v tomto volebnom období v prítomnosti štyridsiatich dvoch poslancov viedol župan Jaroslav Baška. Najrezonujúcejšou témou zastupiteľstva bola voľba nových podpredsedov.