Malí i veľkí nadšenci parných rušňov a motorových vláčikov si opäť našli cestu do železničného depa Bratislava východ. Počas Prvého parného dňa tak mohli zažiť otvorenie ďalšej železničnej múzejnej sezóny. Jej súčasťou boli jazdy parným rušňom, či historickými motorovými vlakmi.