Vďaka tradícii pestovania a výroby kvalitného vína patrí vínna turistika k obľúbeným aktivitám na Slovensku. Skoro každý kraj má svoju vlastnú vinnú cestu. Hlohovecký región patrí medzi známe lokality, kde sa víno pestuje už vyše tisíc rokov.