Pred 11 mesiacmi podpísal Trenčiansky samosprávny kraj a Slovenský zväz ľadového hokeja memorandum o spolupráci. Je to vlastne pilotný projekt, ako by mala vyzerať podpora hokeja v regiónoch a príprava mladých hokejistov na povolanie. A tak by mali postupne dostať šancu budúci reprezentanti Slovenska.