Predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja počas tzv. Župných štvrtkov navštevujú starostov obcí vo svojom kraji. Na pracovných stretnutiach riešia nielen ich problémy ale i realizáciu už prijatých opatrení. Hlavný motív stretnutia bol rekonštrukcia cesty medzi Rohožníkom a Malackami, ktorá je v zúfalom stave.