Mesto Malacky pokračuje v rekonštrukcii kaštieľa. Úprimnú snahu o sprístupnenie tejto kultúrnej pamiatky verejnosti ocenilo Ministerstvo kultúry už v roku 2012.