Ak prechádzate v súčasnosti Modrou, isto ste sa nevyhli obchádzke cez mesto. Dôvodom sú rekonštrukčné práce na Námestí Ľudovíta Štúra. Ním vedie zakryté koryto Stoličného potoka, ktoré už niekoľko rokov čakalo na opravu. Spolu s ním sa obnoví aj vodovodné potrubie a kanalizácia na námestí.