Štúr, Štefánik, Dubček a mnoho ďalších. To sú Slováci, ktorí ovplyvnili naše ale i svetové dejiny. Urobiť prácu o niektorom významnom Slovákovi a predniesť ju pred publikom, to bolo cieľom tradičnej súťaže žiakov základných a strených škôl pod názvom Rétorika 2017.