Jozef Miloslav Hurban – osoba, ktorá si zasluhuje nielen spomienku ale i úctu. Slovenskému bardovi bol venovaný celý jeden rok. Jeho život a činy sme si mohli pripomínať takmer počas 200 rôznych kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Rok Jozefa Miloslava Hurbana bol symbolicky zakončený v jeho pôsobisku v Hlbokom.