Národný buditeľ, jazykovedec, politik, básnik, spisovateľ či publicista. Ľudovít Štúr. Za svoj síce krátky, ale intenzívny život, zanechal všetkým Slovákom odkaz na jeho meno navždy. Alegorickým historickým sprievodom a pietnou spomienkou, pri príležitosti jeho 160.-teho výročia úmrtia, sa v Modre ukončil slovenskou vládou vyhlásený Rok Ľudovíta Štúra.