Určiť plán výkonov pre stredné školy alebo dosiahnuť zmenu zákona o tzv. verejných prácach. Aj o týchto témach sa rozprávali predsedovia samosprávnych krajov v Trenčíne na rokovaní SK8.