Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja sa na aktuálnom rokovaní zastupiteľstva zaoberali najmä majetkovými témami. Časť majetku kraja je prebytočná – tú by chceli predať. No už niekoľko rokov sa kraj snaží získať najmä pozemky pod krajskými cestami.