V priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo siedme rokovanie župného parlamentu. Hlavným bodom programu bol rozpočet kraja. Polepší si oblasť dopravy, zdravotníctva, kultúry, školstva i sociálna oblasť.