V atómovej energii vraj nachádzame našu budúcnosť. Príkladom môže byť aj súčasný masový rozvoj elektromobility. A práve nová výstava v bratislavskom vedeckom zážitkovom centre Aurelium sa venuje jadrovej energetike.