Na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja sa opäť zasadalo. Témou bolo schvaľovanie rozpočtu na obdobie 2018 – 2020. Súhlasilo s nim všetkých 41 prítomných poslancov. Taktiež poslanci schválili priority, na ktoré najbližšie roky peniaze potečú.