Na poslednom tohtoročnom stretnutí zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja sa poslanci venovali najmä rozpočtu na budúci rok. Najviac bežných výdavkov kraj spotrebuje na zabezpečenie prevádzky škôl a školských zariadení. Po nich nasleduje oblasť dopravy. Ide najmä a vykrytie strát dopravcom autobusov na spoje vo verejnom záujme.