V Moyzesovej sieni v Bratislave krstili novú knihu zostavenú z kresieb slovenských školákov a študentov, ktorí sa zapojili do súťaže s názvom „Rusko mojimi farbičkami.“ Nekrstilo sa však vodou, ale pastelkami.