Stalo sa už tradíciou, že sa v krásnom podjavorinskom kraji stretávajú obyvatelia dnes už len na pomyselnej hranici Slovenska a Moravy. Spoločne pri kultúrnom programe privítajú nový rok a zaželajú si všetko dobré. Silvester na Javorine bol tento raz predsa len trochu iný.