I tento rok kroky mnohých Slovákov, Čechov a Moravanov smerovali na Veľkú Javorinu a to s jedným a tým istým úmyslom: stráviť posledné hodiny starého roka s ľuďmi, ktorí majú odjakživa k sebe veľmi blízko.