Prelom roka sa niesol v znamení zábavy a osláv aj v Podkozinciach, ktoré sú jednou z častí obce Lubina. Obyvatelia si prvý krát pripravili Silvestrovskú kapustnicu.