Celkovo deväť ocenení sa odovzdalo na 19. ročníku podujatia  Javorina, Javorina a to ľuďom, ktorí sú úzko spätý s týmto regiónom. Slávnosť podjavorinských rodákov sa už tradične konala v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom.