História novodobých Slávností bratstva Čechov a Slovákov sa začala písať v roku 1990. Veľká Javorina patrí k miestam, kde majú Slováci a Česi k sebe najbližšie. Na tomto slovensko-moravskom pomedzí nájdete aj dnes pamätník česko-slovenskej vzájomnosti. Každý rok sa tu na konci júla konajú aj spomienkové slávnosti.