Pripomenutie si dlhoročného spolunažívania dvoch bratských národov a nadviazanie na viac ako 160-ročné tradície, ktoré založili Hurban, Hodža a Štúr, boli hlavným cieľom 24. ročníka Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine, kde sme sa s našou kamerou vybrali pozrieť.