Bratstvo, demokratická spoločnosť či spoločná republika. Aj takéto slová sa skloňovali pri slávnostnom výjazdovom rokovaní poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v Košariskách. Medzi najčastejšie spomínanými menami dominovalo meno generála, ktorý nezmazateľne ovplyvnil život a smerovanie Slovákov.