Trvalo udržateľný rozvoj, enviromentálna problematika, ale aj spoločná realizácia kreatívnych a spoločenských akcií. Tým okrem iného posledný rok žili študenti a profesorský zbor Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom. A nielen oni. Spoluprácu nadviazali aj s partnerskou strednou školou na Islande.