Združenie miest a obcí Slovenska je najväčšou organizáciou združujúcou miesne samosprávy. V Bratislave sa už 29. krát stretli starostovia a primátory aby sa dohodli na spoločných riešeniach problémov, ktoré im súčasná doba prináša.