V západoslovenskom kraji sa nachádza takmer 30 domov sociálnych služieb. Jeden z nich, Domov sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí, už desiatykrát usporiadal, i za pomoci ministerstva kultúry, medzinárodné kultúrne spoločenské podujatie Spievajme na ľudovú nôtu.