Bratislavský samosprávny kraj má v pôsobnosti 15 zariadení sociálnych služieb. Jedno z nich – Domov sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí – už po siedmykrát usporiadal Medzinárodné kultúrno-spoločenské podujatie Spievajme na ľudovú nôtu. Celé toto podujatie je organizované ľuďmi so zdravotným postihnutím, ktorí tu aj účinkujú. Niektoré skupiny vystupujú aj počas roka na rôznych podujatiach a je to pre zdravotne postihnutých veľkým povzbudením, že sa môžu aj takto realizovať.