Tekov tancuje a spieva. Tak sa volá folklórny festival v Starom Tekove, ktorý okrem programu pravidelne prináša aj zaujímavosti tradičnej ľudovej kultúry. Po 27. krát sa stretli folkloristi najmä z regiónu Tekova a začali krojovaným sprievodom na čele so starostom obce na koni až k amfiteátru.