Výuka študentov má rôzne podoby. Jednou z možností sú aj rôzne sústredenia, či kurzy s profesormi. Nie je potom nič lepšie, ako si overiť nové poznatky v praxi. Napríklad spoločným koncertom aj s učiteľmi.