Na Slovensku existuje vysoká nerovnosť v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu. Sme na poslednej priečke v rebríčku 70. krajín, ktorý meria vplyv sociálno-ekonomického zázemia na výsledky žiakov v škole. Žiakov zo slabších pomerov u nás spoločnosť odsudzuje už pri narodení. Veta „Kde sa narodíš, tam aj zostaneš“, je na Slovensku pravdivejšia ako napríklad v Rumunsku, Bulharsku alebo v Brazílii. Bratislavský samosprávny kraj je prvým vyšším územným celkom, ktorý vstúpil do spolupráce s iniciatívou Teach for Slovakia.