Stará, ošumelá a hlavne nepoužívaná jedáleň dostane nové využitie.Občianske združenie z bratislavskej Rače tu vytvorí mládežnícke centrum.
Týmto sa končí obdobie príprav a začína obdobie práce.