Hlavné mesto sa rozhodlo riešiť bezpečnostnú situáciu v Horskom parku. Má totiž za to, že niektoré zo stromov môžu ohroziť návštevníkov. Poukazuje na nedávne prípady, kedy popadali niektoré zo stromov priamo na chodníky, či lavičky. Ochranári to odmietajú.