Už v Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti, dostatku plodov a krmiva. Máj sa staval aj pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča ale aj pre darcu. Tradícia stavania májov sa stále zachováva v mestách, aj na dedinách.