Najrezonujúcejšou témou ôsmeho zasadnutia trenčianskeho samosprávneho kraja bolo prijatie územného plánu, v ktorom sa počíta s prekládkou inžinierskych sietí, koryta rieky Nitra a železničnej trate, čím by sa mohlo pokračovať v plánovanej ťažbe uhlia v 12-tom úseku. Uvedený územný plán prišlo podporiť asi stovka baníkov.