Košikárstvo sa u nás posunulo z pôvodnej výroby hospodárskych nádob do výroby estetických predmetov. Netradičné výrobky z prútia a kuriozity predstavili na 11. ročníku Medzinárodného podujatia členovia Česko-Slovenského cechu košikárov v obci Rudník neďaleko Myjavy. Jeho súčasťou bol aj kultúrny program.