Pracovať na sebe, rozvíjať sa a vzdelávať. To je len niekoľko cieľov, ktoré majú ocenení laureáti v súťaži Študentská osobnosť Slovenska. študenti dosahuú výborné výsledky nie len na svojich univerzitách, ale aj na celom Slovensku.